Покритие на марки, модели и функции

Тук можете да проверите дали определен модел диагностичен уред поддържа търсената от вас автомобилна марка или специална функция.

За целта изберете от падащото меню първо модела диагностика и след това автомобилната марка.