ПЪРВАТА АВТОМОБИЛНА ДИАГНОСТИКА В СВЕТА С ПАТЕНТОВАН МОДУЛЕН ДИЗАЙН

Всички предлагани продукти в thinkcar.bg са фабрично нови (освен, ако не е изрично упоменато друго!).

В гаранционната карта на всяка стока е указан гаранционният срок, като същия започва да тече от датата на получаване на продукта. Продуктите на Thinkcar са предназначени за професионална употреба! Гаранционните срокове на тези продукти е 12 месеца за нови стоки.

При проблем със закупена от нашия магазин стока (производствен дефект), моля следвайте инструкциите в гаранционната карта. Телефоните за връзка са отбелязани на самите гаранционни карти.

Всички електронни устройства, постъпващи за ремонт, се получават с куриер за сметка на клиента. След отстраняване на повредата, устройствата се връщат отново с куриер за сметка на клиента.

До изтичане на гаранцията, пазете Вашата гаранционна карта, фактура, касова бележка и оригинална опаковка.

Всеки клиент може да върне* стока закупена от Лаутер ЕООД в 14-дневен срок от получаването на стоката, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана и без да е нарушена целостта на опаковката.

При активирани лицензи на диагностичният уред от страна на клиента, но спазени всички други условия за връщане, клиентът дължи 10% от сумата на уреда. Сумата се приспада при възстановяване, като възстановяването на сумата е само по банков път!

*Връщането на продукт закупен от Лаутер ЕООД е за сметка на клиента

При предаване на продукт за ремонт се изпраща:

  • описание на проблема;
  • устройството/стоката;

При предоставяне на устройство за ремонт, клиента е длъжен предварително да съхрани всички данни от устройството на личен носител. Лаутер ЕООД не носи отговорност за загубата на информация от предоставените за ремонт устройства.

Гаранционният срок се удължава с времето на престоя на уреда в сервиз. Този интервал се счита от момента на постъпването в сервиза до привеждането на продукта в изправно състояние и изпращането му по куриер.

Ние отговаряме за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно Закона за защита на потребителите.